Access Bars

Access Bars er 32 energi punkter på hovedet, når dise punkter stimuleres vil det føles meget afslappende og behageligt, ofte vil man blunde lidt måske falde i søvn.
Aktivering af Bars punkter giver mulighed for at ændre på begrænsende ubevidste programmeringer. Det giver mulighed for at opdage steder hvor du fungerer udfra “autopilot” det ubevidste, i stedet for med åbenhed og med bevidsthed.
Selvbevidstheden, det bevidste sind er vores manuelle styring.
Underbevidstheden, det ubevidste sind er vores “autopilot”. Vi programmeres alle fra vores start i livet for hurtigt at kunne overleve og indgå i det sociale fællesskab. Nogle gange er disse programmeringer dårlige for os, det er afgørende hvilke genetiske instinkter og overbevisninger vi har tilegnet os, summen af programmeringer udgør underbevidstheden.
Underbevidstheden er en “harddisk” eller en uemotionel database af oplagrede programmer som læser signaler fra omgivelserne og sætter fast strukturerede adfærdsprogrammer igang uden spørgsmål og vurderinger. Underbevidst programmering tager styring når det bevidste sind er uopmærksomt.
Access Bars åbner op for bevidstheden – omprogrammerer uhensigtsmæssige ubevidste mønstre, eller sagt med andre ord rydder op på “harddisken”

Bars punkter omfatter alle aspekter:

– kærlighed
– kontrol
– kreativitet
– penge
– bevidsthed
– kommunikation
– alderdom
– krop og sexualitet mm.

Varighed 60 min.

Eller i kombination med anden behandling, hvor der de første 30 min. behandles med Bars. Nogle gange kan underbevidstheden “sabotere” effekten af en given behandling, det kan ex være en “har jeg fortjent det” eller “der er ikke noget at stille op” eller noget andet som formindsker modtageligheden for en given behandling.


60 min. 550,-